Tag Archives: việc làm sai trái

7 thất bại đầu đời của tôi giúp tôi thành công

bi-quyet-thang-tien-trong-vong-mot-nam Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không chọn cách kể lại 7 công việc đầu tiên. Tôi sẽ kể lại 7 thất bại đầu đời của mình, bởi vì cho dù có làm trăm công nghìn việc đi nữa mà không nhận ra những thất bại của mình thì cũng giống như bạn chưa từng more »