Tag Archives: Gợi ý một cuộc gặp trực tiếp

Làm sao để bạn đàm phán lương thành công

tien-luong Khi bước chân vào thị trường việc àm hoặc tìm kiếm hợp đồng công việc cho bản thân, bạn nên nghiên cứu kỹ giá trị của vị trí công việc mà có thể bạn sẽ đảm nhận. Xem xét nó trong tương quan với các vị trí khác và cùng vị trí ấy nhưng ở more »