Cách để bạn chuẩn bị CV cho vị trí công việc mới

Ghi rõ trình độ học vấn. Cung cấp tên của tổ chức, trường lớp, thời gian tham gia học, trình độ và chuyên môn chính của bạn. Hãy liệt kê bất cứ thành tích hoặc những ghi nhận đóng góp đặc biệt mà bạn đã đạt được.

mau-cv-xin-viec-hoan-chinh-va-cach-viet-cv-xin-viec-chuan-nhat

Nếu bạn quyết định nộp đơn cho một vị trí mới trong nội bộ công ty, hãy chuẩn bị ngay cho mình bản lý lịch làm nổi bật năng lực và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc. Có thể bạn sẽ nhận thấy rằng vị trí mới hay quản lý ở các phòng ban khác khá xa lạ. Hãy gạt bỏ những lo lắng và chuẩn bị một bản lý lịch thật thuyết phục và phù hợp để ứng tuyển vào vị trí mới như ngày đầu bạn xin việc chứ không phải là một nhân viên quen thuộc trong công ty.

 

1

Hiểu rõ yêu cầu vị trí tuyển dụng. Bạn cần nắm được mô tả công việc, chức năng và nhiệm vụ của vị trí mới này. Hãy tìm hiểu thêm thông qua đồng nghiệp hoặc những ai đã làm ở vị trí bạn đang ứng tuyển. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể hỏi trực tiếp quản lý hoặc người giám sát vị trí những thông tin cần thiết.

2

Xác lập mục tiêu nghề ngiệp của bản thân đồng nhất với công việc bạn đang ứng tuyển. Hãy viết một vài câu thể hiện được sự quan tâm của bạn đối với vị trí đó. Đừng quên viết chính xác tên vị trí tuyển dụng và thể hiện rõ khả năng làm việc cũng như lợi ích bạn có thể mang lại cho công ty với vai trò mới này. Chẳng hạn, bạn có thể viết về mục tiêu công việc như sau: “Tôi rất mong muốn trở thành giám sát bộ phận thu ngân để có thể cống hiến và áp dụng các sáng kiến trong việc cải tiến hệ thống thu ngân hiện tại.”

3

Lập bản tóm tắt tất cả các bằng cấp có liên quan đến . Sắp xếp bảng tóm tắt theo ba hoặc bốn mục theo từng kỹ năng. Liệt kê theo thứ tự quan trọng và đặt các kỹ năng có liên quan tới công việc ở những vị trí đầu tiên. Các tiêu đề về kỹ năng cần được đảm bảo ngắn gọn, dễ nhìn như “Quản trị”, “Truyền thông” hay “Lãnh đạo”. Dưới mỗi tiêu đề, sử dụng gạch đầu dòng liệt kê các ví dụ và thành tích đã đạt được. Để tăng tính xác thực và độ tin cậy, bạn nên kê khai cả các số liệu thống kê và xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

trabaja

4

Liệt kê kinh nghiệm làm việc. Bạn nên cung cấp chức danh công việc mình đã làm, tên tổ chức, công ty cũng như ngày bắt đầu và ngày thôi việc. Bạn nên sắp xếp danh sách công việc theo trình tự thời gian với công việc hiện tại ở vị trí đầu tiên.

5

Thêm mục nhỏ cho các hoạt động hoặc công việc chuyên môn nếu chúng liên quan đến vị trí bạn đang ứng tuyển. Chẳng hạn, bạn có thể kể tên những bộ phận đã quản lý hay một vài dự án bạn chịu trách nhiệm lãnh đạo.

6

Ghi rõ trình độ học vấn. Cung cấp tên của tổ chức, trường lớp, thời gian tham gia học, trình độ và chuyên môn chính của bạn. Hãy liệt kê bất cứ thành tích hoặc những ghi nhận đóng góp đặc biệt mà bạn đã đạt được.

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *